Grof vuil

Grof vuil wordt een maal per maand en enkel op afroep opgehaald. Je moet daarvoor ten laatste drie werkdagen voor de ophaling naar IOK Afvalbeheer bellen op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft (je moet geen stickers meer kleven!). Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 0,22 euro per kilo. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen. Je kan met grof vuil ook op het IOK Containerpark terecht. Dan betaal je 0,22 euro per kilo.

Wat wel?

restafval dat omwille van grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan zoals matrassen, tapijten en zetels

Wat niet?

autobanden - snoeihout - bouw- en sloopafval - elektrische en elektronische apparaten - treinbilzen - roofing - pvc

Zie ook

Meer info en reservaties

IOK Afvalbeheer
014 58 09 96