Huwelijk

In Westerlo kan je trouwen in een kasteel! De huwelijken vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan. Samen met de getuigen, familie en vrienden, worden de huwelijkspartners daar op het afgesproken uur verwacht.

Naast de burgemeester of een schepen is er ook altijd een medewerker van de dienst burgerzaken aanwezig. Die leest de rechten en plichten van de echtgenoten voor. Daarna geef je elkaar het jawoord en kan je eventueel ringen uitwisselen. De huwelijksakte wordt voorgelezen en ondertekend. Na een kleine toespraak van de burgemeester of de schepen krijg je het huwelijksboekje en de attesten. De ceremonie wordt muzikaal opgeluisterd. Uiteraard mag er tijdens de plechtigheid gefotografeerd en gefilmd worden. Herinneringen aan deze onvergetelijke dag mogen immers niet ontbreken.

Mag er met rijst gegooid worden?

Het gooien van rijst, confetti en dergelijke is niet toegestaan, niet in het gebouw en ook niet buiten. Mensen kunnen uitglijden over de rijst die op de grond ligt. Anderzijds is rijst basisvoeding en in tal van derdewereldlanden een kostbaar goed. Misschien kan bellenblazen een leuk alternatief zijn!

Moeten er administratief nog regelingen getroffen worden na het huwelijk?

Bij het huwelijksboekje krijg je uittreksels van de huwelijksakte. Die heb je nodig voor het ziekenfonds, je werkgever, eventueel de vakbond en de bank. Indien je adres na het huwelijk wijzigt, moet je dat ook aangeven bij de dienst burgerzaken.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37