Huwelijksaangifte

Wil je trouwen? Dan kan je vanaf een jaar op voorhand een datum en uur reserveren.

De huwelijksaangifte kan gebeuren ten vroegste zes maanden voor het huwelijk en ten laatste veertien dagen voor het huwelijk. Je krijgt daarvoor een peroonlijke uitnodiging van de dienst burgerzaken.

Leeftijd

Partners kunnen met elkaar trouwen vanaf 18 jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan de jeugdrechtbank toestemming verlenen om op jongere leeftijd te trouwen.

Plaats van huwelijk

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van een van beide partners voltrokken worden. Meestal vindt het huwelijk plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op welke dag? Om hoe laat?

De huwelijksdag bepaal je zelf, in overleg met de dienst burgerzaken. Trouwen kan van maandag tot vrijdag tot 15.45 uur en op zaterdag tot 11.45 uur. Dus niet op zondagen en feestdagen.

Wat moet ik meebrengen bij de huwelijksaangifte?

  • De identiteitskaart voor huwelijkspartners met Belgische nationaliteit.
  • Als de aangifte maar door een van de partners gebeurt, dan kan je op voorhand een volmachtformulier krijgen bij de dienst burgerzaken.
  • De namen, adressen en geboortedatums van de getuigen. De getuigen moeten minstens 18 jaar zijn. Er kunnen tot vier getuigen zijn, maar het mag ook zonder.

Huwelijkspartners met een andere nationaliteit nemen het best eerst contact op met de dienst burgerzaken. Er is geen algemene omschrijving mogelijk van de nodige documenten, omdat die verschillen naargelang de situatie.

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden. Actuele informatie over legalisatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken diplomatie.belgium.be.

Consulaire attesten

  • in België afgeleverd: legalisatie door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  • in het buitenland afgeleverd: legalisatie door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).

Prijs

  • trouwboekje: 15 euro, bij voorkeur te betalen met bancontact
  • De huwelijksvoltrekking is gratis.

Zie ook...

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37