Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen

Voor elk niet-Belgisch kind tot de leeftijd van 12 jaar kan je bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis een identiteitsbewijs aanvragen. De dienst burgerzaken geeft het identiteitsbewijs af aan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. Het identiteitsbewijs is geen reisdocument, maar een bewijs dat het verblijf in BelgiĆ« in orde is. Om te reizen het je een paspoort nodig. Kinderen vanaf 12 jaar hebben een elektronische vreemdelingenkaart in plaats van een identiteitsbewijs.

Wanneer moet je het identiteitsbewijs vernieuwen?

Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of zolang het kind op de foto lijkt. De geldigheidstermijn staat ook vermeld op het identiteitsbewijs zelf. Je moet het identiteitsbewijs vernieuwen als die termijn verstreken is, of bij verlies of beschadiging of verandering van naam, voornaam of nationaliteit van je kind.  Je kan het identiteitsbewijs vernieuwen in de gemeente waar je kind ingeschreven is. Als je verhuist naar een andere gemeente moet je het identiteitsbewijs niet laten vernieuwen.

Wat staat er op?

Op het identiteitsbewijs staan een pasfoto, de naam en voornamen, de nationaliteit, de geboorteplaats, de geboortedatum en de vermelding van het register waarin het kind is ingeschreven. Verder worden ook vermeld: de plaats en datum van afgifte, de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het zegel van de gemeente. Er is ook ruimte om de gegevens te noteren van een persoon die in geval van nood gewaarschuwd moet worden.

Prijs

  • 2 euro

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30