Identiteitskaart

De identiteitskaart is jouw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kan er je nationaliteit en identiteit mee aantonen. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst burgerzaken. Vanaf 15 jaar bent je verplicht om je identiteitsbewijs altijd bij te hebben. Alle uitgereikte identiteitskaarten zijn elektronische e-IDkaarten.

Waar? 

Je kan een (nieuwe) identiteitskaart aanvragen en ophalen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Je moet telkens persoonlijk een formulier ondertekenen.

Wanneer vervangen of aanpassen?

 • je foto is niet meer up-to-date
 • je verhuist
 • je hebt je voornaam of naam laten veranderen
 • de geldigheidsduur van je e-ID is verstreken

Meebrengen

 • de oproepingskaart (indien je uitgenodigd werd)
 • je oude identiteitskaart
 • een recente pasfoto met witte achtergrond

Wanneer is mijn eID geactiveerd?

Een drietal weken nadat het basisdocument aangemaakt is, krijg je een document toegestuurd met een PIN- en PUK-code. Met dit document kom je je opnieuw persoonlijk aanbieden bij de dient burgerzaken op het gemeentehuis voor de activering van je nieuwe identiteitskaart.

Prijs

 • gewone aanvraag: 18 euro
  betalen kan bij voorkeur met bancontact
 • spoedprocedure: 94 euro
  besteld voor 15 uur, kan je de identiteitskaart op de tweede werkdag na de bestelling in de loop van de voormiddag (bij voorkeur rond 11 uur) ophalen op het gemeentehuis
  betalen kan bij voorkeur met bancontact
 • superspoedprocedure: 137,60 euro (of afhaling bij FOD Binnenlandse Zaken Brussel: 105,70 euro)
  besteld voor 15 uur, kan je de identiteitskaart op de werkdag na de bestelling in de loop van de voormiddag (bij voorkeur rond 11 uur) ophalen op het gemeentehuis
  betalen kan bij voorkeur met bancontact
 • heraanvraag PIN- en PUK-code: 5 euro

Je reis is in de war gelopen omwille van een defect paspoort?

Is je reis door een productiefout in je identiteitskaart niet verlopen zoals gewenst? Heb je schade omdat je je vertrek hebt moeten uitstellen of annuleren, je in het buitenland hebt moeten blijven in afwachting van een nieuw paspoort of omdat je je reis hebt moeten onderbreken om naar huis terug te keren? Dan kan je bij de de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen. Je hebt alleen recht op een schadevergoeding als jouw paspoort een productiefout vertoont (moet de paspoortproducent bevestigen) en als je kan bewijzen dat de schade te wijten is aan het defecte paspoort.

Meer info bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis en op www.schadevergoedingpaspoort.be.

Diefstal of verlies

Bij diefstal of verlies bel je naar DOCSTOP op het gratis nummer 00800 21 23 21 23. Vanuit het buitenland gebruik je het nummer +32 25 18 21 23. Dat is een betalend nummer. DOCSTOP zorgt ervoor dat je documenten geblokkeerd worden voor gebruik. Bij diefstal moet je altijd eerst aagifte doen bij de politie, bij verlies kan je dadelijk naar de dienst burgerzaken komen om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30