Inenting tegen polio

Elke pasgeborene moet inge├źnt worden tegen polio (kinderverlamming). Het formulier voor de inenting krijg je bij de aangifte van de geboorte van je kind.

De inentingen gebeuren voor het kind achttien maanden is. Je kan daarvoor terecht bij Kind en Gezin. Zij organiseren op regelmatige tijdstippen gratis raadplegingen. Je kan je kind ook (op eigen kosten) laten inenten door een geneesheer naar keuze. Na vier inentingen moet het formulier binnen de achttien maanden na de geboorte binnengebracht worden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Er kunnen medische redenen zijn om de inenting niet te doen. Dan levert de dokter je hierover een attest af dat je ook binnenbrengt bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, krijg je een herinnering. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht. Die kan een proces-verbaal laten opstellen.

Zie ook

Meer info...

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30