Jeugdbeleid

De vijf peilers van het jeugdbeleid van de gemeente Westerlo:

 1. Ontwikkelen van een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren
  We streven naar een kwalitatief en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. We ondersteunen allerhande activiteiten en jeugdwerkingen. Zelf organiseren we vanuit de gemeente ook op regelmatige basis workshops en uitstappen gedurende het hele jaar.

 2. Organiseren, begeleiden en stimuleren van continue inspraak van kinderen en jongeren
  De stem van kinderen en jongeren moet gehoord worden en dit willen we stimuleren. We beschikken over een jeugdraad en een kindergemeenteraad. Ook proberen we aan de hand van enquêtes via de scholen en via sociale media alle individuele jongeren te bereiken.

 3. Ontwikkelen van een algemeen jeugdbeleid
  Het jeugdbeleidsplan zoals we het vroeger kenden is in 2014 afgeschaft. Sindsdien is het jeugdbeleid geïntegreerd in het meerjarenplan van de gemeente
  Een strategisch meerjarenplan start elke nieuwe legislatuur en heeft een looptijd van 6 jaar. Het jeugdbeleid wordt op die manier grens- en dienstenoverschrijdend benaderd. Acties en doelstellingen bevinden zich onder de grotere noemers van de twee Vlaamse beleidsprioriteiten 'jeugdwerk ondersteunen' en 'jeugdcultuur'.

 4. Dienstverlening gericht op het ondersteunen van individuele jongeren en het lokale jeugdwerk
  De gemeente ondersteunt het lokale jeugdwerk onder meer via subsidies. Erkende jeugdverenigingen kunnen elk jaar een subsidieaanvraag indienen en de gemeente bekijkt elk individueel subsidiedossier.

 5. Ondersteunen van het jongerenwelzijnsbeleid
  De gemeente wil ervoor zorgen dat Westerlo een aangename en leerrijke omgeving is voor de opgroeiende jeugd, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt.
  Kinderen, jongeren en alle betrokken partijen kunnen telkens terecht op de gemeentelijke jeugddienst met allerhande vragen. We zoeken dan samen naar een antwoord, een juiste richting en helpen elkaar verder.

Zie ook