Kinderclub tarieven en betalingen

Normaal tarief

 • Voor en na school en woensdagnamiddag
  0,80 euro per kind per begonnen half uur (tot 31 december 2019)
  0,90 euro per kind per begonnen half uur vanaf 1 januari 2020
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen
  3,80 euro voor minder dan 3 uur opvang
  5,70 euro voor 3 tot 6 uur opvang
  9,50 euro voor meer dan 6 uur opvang

Bij gelijktijdig verblijf van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin krijg je een korting van 25 %. Bij kortstondige opvang voor en na een sportkamp en de speelpleinwerking van de gemeente wordt het voor- en naschoolse tarief gehanteerd. 

Sociaal tarief

Gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming hebben en pleeggezinnen hebben recht op het sociaal tarief. Je betaalt dan 50 %. Kom je ervoor in aanmerking of vermoed je dat je om sociale of financiële redenen ervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met het secretariaat van de Kinderclub. 

 • Voor en na school en woensdagnamiddag
  0,45 euro per kind per begonnen half uur (vanaf 1 januari 2020)
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen
  1,90 euro voor minder dan 3 uur opvang
  2,85 euro voor 3 tot 6 uur opvang
  4,75 euro voor meer dan 6 uur opvang

Hoe betalen?

Je krijgt elke maand een factuur van De Kinderclub. Je hebt daarbij de keuze tussen

 • domiciliëring en digitale factuur
  Vul in het e-loket bankdomiciliëring je gegevens in.
 • geen domiciliëring, maar wel een digitale factuur
  Vul in het e-loket e-factuur je gegevens in
 • geen domiciliëring en een papieren factuur
  Standaard krijg je een papieren factuur. We geven er wel de voorkeur aan dat je je betalingen automatiseert.

Zie ook

Meer info