Laatste wilsbeschikking

Je kan bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis laten registreren of je na je overlijden begraven of gecremeerd wil worden. Je keuze wordt dan vermeld in de bevolkingsregisters. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking is en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kan een gemaakte keuze ook steeds wijzigen.

Wil je nakijken welke keuze je in het verleden gemaakt hebt? Dan kan je een attest inzake wijze van teraardebestelling opvragen.

Welke mogelijkheden heb je?

Wijze van teraardebestelling:

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Ritueel voor de uitvaartplechtigheid:

Een uitvaartplechtigheid kan volgens de katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de orthodoxe, de joodse of islamitische godsdienst, de vrijzinnige levensovertuiging of de neutraal filosofische overtuiging.

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning. 

Wat moet je ervoor doen?

Je komt naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Daar wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren, waarvan een bij de dienst blijft voor vermelding in het bevolkingsregister en een als bewijs meegegeven wordt met de verklaarder. 

Prijs

De verklaring is gratis.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37