Landbouwcommissie voor vaststelling schade aan teelten

Bij uitzonderlijke weersomstandigheden gebeurt het soms dat de oogst van landbouwers verloren dreigt te gaan. In dat geval kan je de schade laten vaststellen door de gemeentelijke landbouwcommissie. Het proces-verbaal van die schadevaststelling kan je gebruiken om fiscale redenen, maar ook als bewijsstuk in het geval dat de uitzonderlijke weersomstandigheden ook als ramp erkend worden door het rampenfonds.

Een aanvraag indienen

In de eerste plaats is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Neem zoveel mogelijk foto’s van de geleden schade en benoem de foto’s met de perceelnummers van de oppervlakteaangifte en de ligging van het perceel, zodat je ze later gemakkelijk terugvindt. Indien de wateroverlast als algemene ramp erkend wordt, kunnen de foto’s gebruikt worden bij het opmaken van het schadedossier.

Als je een bezoek wil van de landbouwcommissie, moet je die aanvragen bij de gemeente waar je perceel grond gelegen is. Vul hiervoor het aanvraagformulier Aanvraag tot vaststelling van schade aan teelten door de landbouwcommissie (zie onderaan deze webpagina) in en bezorg het zo snel mogelijk aan het onthaal op het gemeentehuis of via e-mail op info@westerlo.be.

Hoe werkt de landbouwcommissie?

De commissie stelt de geleden schade in twee stappen vast. Een eerste maal zeer kort na de uitzonderlijke weersomstandigheden die de schade veroorzaakt hebben. De schadecommissie stelt de schade aan teelten vast. Van deze vaststelling maken ze een proces-verbaal. Een kopie van het proces-verbaal wordt bezorgd aan de aanvrager en aan de leden van de schattingscommissie.

Een tweede bezoek vindt plaats zo kort mogelijk voor de oogst van de resterende producten. De land- of tuinbouwer laat weten wanneer de teelten geoogst zullen worden. Deze melding gebeurt het liefst enkele dagen voor de oogst zodat er nog voldoende tijd en ruimte is om de landbouwcommissie bijeen te roepen. Van deze vaststelling wordt een proces-verbaal gemaakt. Een kopie van het proces-verbaal wordt na de tweede vaststelling bezorgd aan de aanvrager en de leden van de schattingscommissie.

Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dit ook zo vermeld op de door de schadecommissie opgemaakte pv’s.

Waarvoor is dit proces-verbaal van de landbouwcommissie belangrijk?

  • aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s
  • voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds
  • als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
  • bijzondere opbrengstverliezen ingeval van premies

Zie ook

Meer info