Lichaam aan wetenschap schenken

Je kan na je dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen door je lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Wie?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je een verklaring opstellen om je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Hoe?

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je neemt daarvoor contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde gedoceerd wordt. Je lichaam aan de wetenschap schenken gebeurt met een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf, het origineel wordt naar de universiteit verstuurd. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terugvinden op de websites van de universitaire instellingen. De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen gegeven worden.

Waar kan je terecht?

 • Vrije Universiteit Brussel Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Vakgroep Menselijke Anatomie
  Laarbeeklaan 103 - 1090 Brussel
 • Vrije Universiteit Gent - Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
  Campus UZ Gent B3, 4de verdieping - De Pintelaan 185 - 9000 Gent
 • Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde
  Prof. Dr. Guy Hubens Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie - Anatomie en Embryologie
  Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen
 • Katholieke Universiteit Leuven - Secretariaat Anatomie
  016 33 66 81
 • UHasselt - Campus Diepenbeek
  Agoralaan – Gebouw D - 3590 Diepenbeek
  011 26 81 11

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37