Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad die het lokaal bestuur adviseert over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. Vertegenwoordigers van de kinderopvang, de scholen en het jeugdwerk, de gebruikers en het lokaal bestuur maken er deel van uit. De samenstelling en interne werking worden door de gemeenteraad vastgelegd.

Leden

Vergaderingen

De verslagen van het lokaal overleg kinderopvang kan je opvragen bij het secretariaat van de Kinderclub.

Zie ook