Managementteam

Het managementteam zorgt voor de nodige coƶrdinatie tussen de diensten van de gemeente en het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en ook de interne communicatie. Het managementteam vergadert een keer per maand. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur gemeente en OCMW.

Sinds juni 2015 hebben gemeente en OCMW Westerlo 1 gezamenlijk managementteam.

Zie ook