Milieubarometer

Om na te gaan hoe het precies met het leefmilieu in onze gemeente gesteld is, werd de milieubarometer opgesteld. Dit is een handig instrument dat met enkele indicatoren een idee geeft over de toestand van het milieu en het duurzaam beleid in de gemeente. Per indicator is er een tabel en grafiek met de gegevens per jaar en een bijhorende fiche, waarin de gegevens geïnterpreteerd worden. Zo kan je ook nagaan of de toestand beter wordt of niet, wat de inspanningen van de inwoners en het gemeentebestuur al opleverden en waar we met de gemeente of met zijn allen nog meer aandacht aan moeten geven.

Hierna vind je de resultaten die de gemeente Westerlo haalde op het vlak van milieu, gegroepeerd per thema en per indicator (=fiche). Klik op onderstaande indicatoren om hun fiche te openen en de resultaten te weten te komen.

 

Thema water

Thema afval

Thema hinder

Thema energie

Doelgroepenwerking