Milieuvergunning klasse 1

Vergunningen voor inrichtingen van klasse 1 worden verleend door de bestendige deputatie van de provincie.

De vergunningsprocedure voor inrichtingen van klasse 1 bestaat uit:

  • een vergunningsaanvraag in tienvoud
  • een onderzoek naar ontvankelijkheid en volledigheid (14 dagen)
  • een openbaar onderzoek (30 dagen)
  • adviesverlening door de bevoegde overheid
  • de uitspraak (door de bestendige deputatie binnen 4 maanden na de aanvraag)
  • de bekendmaking van de beslissing (30 dagen)

Tegen een beslissing over een inrichting van klasse 1 kan men binnen de 30 dagen beroep indienen bij de minister van leefmilieu.

De aanvrager is ook een belasting verschuldigd voor het openen of veranderen van zijn vergunningsplichtige inrichting.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70 

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
indelingslijst vlarem727.67 KB