Milieuvergunning klasse 2

Vergunningen voor inrichtingen van klasse 2 worden verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

De vergunningsprocedure voor inrichtingen van klasse 2 bestaat uit:

  • een vergunningsaanvraag in zevenvoud
  • een onderzoek naar ontvankelijkheid en volledigheid (14 dagen)
  • een openbaar onderzoek (30 dagen)
  • adviesverlening door de bevoegde overheid
  • de uitspraak (door het college van burgemeester en schepenen binnen 3 maanden na de aangetekend brief over het ontvankelijk en volledig verklaren)
  • de bekendmaking van de beslissing (30 dagen)

Tegen een beslissing over een inrichting van klasse 2 heeft men 30 dagen tijd om in beroep te gaan. Je moet daarvoor terecht bij de bestendige deputatie.

De aanvrager is ook een belasting verschuldigd voor het openen of veranderen van zijn vergunningsplichtige inrichting.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70 

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
indelingslijst vlarem727.67 KB