Milieuvergunning klasse 3

Voor inrichtingen van klasse 3 is er geen vergunning nodig. Wel bestaat hiervoor een meldingsplicht bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

De meldingsprocedure klasse 3 bestaat uit:

  • het indienen van een meldingsformulier met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de milieudienst
  • een aktename van de melding door het college van burgemeester en schepenen
  • een inschrijving in het register

De exploitatie of de verandering van inrichtingen van klasse 3 mag worden gestart de dag na de datum dat de melding met alle vereiste gegevens gedaan werd op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van klasse 3.

Klik hier voor de indelingslijst van Vlarem.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70