Militiegetuigschrift

Een stamboekuittreksel (het vroegere militiegetuigschrift) is een getuigschrift dat bewijst dat je als man, geboren voor 1 januari 1976, je legerdienst vervuld hebt. Hoewel de dienstplicht in 1994 afgeschaft is, kan je nog steeds militiegetuigschriften over vroegere militaire verplichtingen aanvragen. Het militiegetuigschrift is soms nog nodig bij een pensioensaanvraag.

Je vraagt dit stamboekuittreksel aan via:

Ministerie van Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA-E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel
02 441 83 28
dghr.hrgan@mil.be

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37