Naamsverandering voornaam

De procedure voor een naamsverandering van je voornaam is identiek aan de procedure voor de wijziging van je familienaam, behalve wat de volgende punten betreft:

De toelating wordt verleend bij Ministerieel Besluit. Dat besluit is ondertekend door de Minister van Justitie en niet door de Koning.

Er is geen bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, noch een verzetstermijn van 60 dagen.

Het registratierecht is vastgelegd op 490 euro in geval van verandering van de voorna(a)m(en). Het bedrag van het registratierecht kan evenwel worden verminderd tot 49 euro als de voornaam die je wil veranderen:

  • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk, hatelijk of manifest ouderwets is
  • vreemdklinkend is
  • tot verwarring aanleiding kan geven

Zie ook

Meer info...

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30