OCMW-raad

De gemeenteraad koos op 2 januari 2013 de OCMW-raadsleden. De installatievergadering van de OCMW-raad vond plaats op maandag 7 januari 2013. De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit tien leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen en personeel. Ze vergaderen een keer per maand. De vergadering is openbaar te volgen zolang er niet over personen gepraat wordt.

Het dagelijks bestuur van het OCMW is in handen van het Vast Bureau. In dat Vast Bureau zetelen de OCMW-voorzitter en drie raadsleden. De vergadering gebeurt achter gesloten deuren.

De algemeen directeur maakt het verslag van de OCMW-raad en het Vast Bureau. De samenstelling en de beslissingen van de OCMW-raad vind je op www.ocmwwesterlo.be/ocmw-raad.

Zie ook