OCMW-raad

De gemeenteraad koos op 2 januari 2013 de OCMW-raadsleden. De installatievergadering van de OCMW-raad vond plaats op maandag 7 januari 2013. De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit tien leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen en personeel.
Het dagelijks bestuur van het OCMW is in handen van het Vast Bureau. In dat Vast Bureau zetelen de OCMW-voorzitter en drie raadsleden.
De OCMW-secretaris maakt het verslag van de OCMW-raad en het Vast Bureau.

Samenstelling OCMW-raad 2013-2018

Data

De OCMW-raad vergadert een keer per maand. De vergadering is openbaar zolang er niet over personen gepraat wordt.

Zie ook