Omgevingsvergunning openbare onderzoeken

Tijdens een openbaar onderzoek liggen alle plannen en documenten gedurende een bepaalde periode voor iedereen ter inzage. De openbare onderzoeken naar omgevingsvergunningen kan je online raadplegen op het omgevingsloket, maar je kan ook terecht bij de dienst omgeving (ruimtelijke ordening of milieu) op het gemeentehuis. Indien nodig, kan je opmerkingen of bezwaren tegen de vergunningsaanvraag indienen.

Op deze pagina vind je de omgevingsvergunningen die op dit moment  in openbaar onderzoek zijn en de laatste tijd in openbaar onderzoek waren. Ook andere openbare onderzoeken worden op deze pagina bijgehouden?.

Lopende openbare onderzoeken

Zie ook

Meer info