Omgevingsvergunning verleende vergunningen

Op deze pagina vind je de omgevingsvergunningen die de gemeente (of de provincie of de Vlaamse overheid) op grondgebied Westerlo onlangs heeft afgeleverd. Het gaat over omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, voor kleinhandelsactiviteiten (de vroegere socio-economische vergunningen) en voor vegetatiewijzigingen (de vroegere natuurvergunningen).

Verleende vergunningen

Zie ook

Meer info