Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Sinds 2018 vervangt de omgevingsvergunning de milieuvergunningen, socio-economische vergunningen, natuurvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Zowel voor stedenbouwkundige, milieutechnische als voor gemengde projecten moet je zo'n omgevingsvergunning aanvragen.

Indeling in 3 klassen

Chemiereuzen, veeteeltbedrijven, dancings, zwembaden en tankstations, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen. In de Vlaremwegwijzer en de indelingslijst kan je nagaan aan welke klasse je activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen gekoppeld is.

  • Klasse 1
    Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de provincie.
  • Klasse 2
    Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente.
  • Klasse 3
    Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteiten enkel melden bij de gemeente.

Meerdere inrichtingen of activiteiten
Als je meerdere activiteiten van verschillende klassen wil exploiteren, dan wordt je bedrijf ingedeeld in de hoogste klasse. Bijvoorbeeld: als je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en een van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder klasse 2 en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente.

Stedenbouwkundig én milieu
Heeft je aanvraag betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden? Dan moet je één gemengde aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

Een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting of activiteit vraag je online aan via het omgevingsloket. Je hebt daarvoor een kaartlezer, je identiteitskaart en de PIN-code van je identiteitskaart nodig. Voor meldingen van klasse 3 kan je ook een beroep doen op de milieudienst voor hulp bij je digitale aanvraag.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70