Opcentiemen onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dat kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen.
De Vlaamse overheid rekent een basisheffing aan. Op die basisheffing heft de gemeente opcentiemen. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de opcentiemen. Westerlo heft 692 opcentiemen.

De opcentiemen op onroerende voorheffing werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2017 en gepubliceerd op deze website op 22 maart 2018.

Artikel 1

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden 692 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven ten bate van de gemeente.

Artikel 2

De vestiging en inning van de gemeentebelasting gebeuren door het toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Artikel 3

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Artikel 4

Deze verordening wordt als definitief aanzien indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden ingediend.

Zie ook

Meer info

dienst financiën gemeentehuis
financiele.dienst@westerlo.be
014 53 91 80