Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook de gemeente, is verplicht haar burger zelf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Misschien wil je een document van een overheid inkijken? Bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in je buurt of een dossier over de aanleg van een weg. Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er tegen een minimale vergoeding een kopie van krijgen. Dit alles wordt openbaarheid van bestuur genoemd en is geregeld in het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Hierop zijn echter uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de registers en akten van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar oud, de bevolkingsregisters en strafregisters. De toegang tot bestuursdocumenten kan ook geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag is onredelijk o.w.v. teveel opzoekingwerk, de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen). Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden of er kan om verduidelijking gevraagd worden.

Welke bestuursdocumenten vind je alvast op de website?

De verslagen zijn gescreend zodat ze geen persoonsgegevens bevatten.

Hoe kan je toegang tot een bepaald bestuursdocument aanvragen?

Wie toegang wil tot een bepaald bestuursdocument kan daarvoor een aanvraag indienen via het e-loket. Je kan ook een brief of e-mail sturen tav de algemeen directeur gemeenten en OCMW (gemeentehuis - Boerenkrijglaan 61 - 2260 Westerlo - jo.vankrunkelsven@westerlo.be).

Je aanvraag wordt geregistreerd in het register openbaarheid van bestuur. De beslissing tot inwilliging wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen uitgevoerd. Eventueel kan die termijn uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen bedragen.

Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je een beroep instellen bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. Je vermeldt dan duidelijk waartegen je beroep instelt en voegt bij jouw beroepsschrift een kopij van jouw oorspronkelijke aanvraag en de beslissing. De beroepsinstantie kan je bereiken op het Departement voor Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (Vlaamse overheid) - Boudewijnlaan 30 bus 2 - 1000 Brussel.

Zie ook

Meer info