Orgaandonatie

In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via orgaantransplantatie. Elk jaar sterven er honderd mensen omdat er te weinig organen zijn. Een orgaandonor kan tot acht levens redden. Praat daarom met je familie over orgaandonatie. En laat je registreren.

Iedereen kan zich persoonlijk laten registreren als orgaan- en weefseldonor na overlijden. Je moet daarvoor een verklaring afleggen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Je kan daar terecht om je uitdrukkelijk als donor te melden, om je uitdrukkelijk te verzetten tegen het afstaan van organen en om een vorige wilsuitdrukking te herroepen. De verklaringen worden opgenomen in het rijksregister.

Wie?

  • iedereen (Belgen en niet-Belgen) die in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven zijn
  • niet-Belgen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn

Prijs

gratis

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30

www.beldonor.be