Overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

U kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de gemeente waar de akte van overlijden is ingeschreven. 

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be 
014 53 91 37