Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid

Omschrijving

Drankgelegenheden of cafés die een kansspel (bingo of one-balls) willen plaatsen in hun zaak, hebben daarvoor een vergunning klasse C van de Kansspelcommissie nodig. Zo'n vergunning is vijf jaar geldig. Bij de aanvraag van die vergunning bij de Kansspelcommissie moet de aanvrager een attest van de burgemeester toevoegen. De burgemeester verklaart zo dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten ervan.

Aanvraag

Je meldt je aan bij de milieudienst in het gemeentehuis. De milieudienst noteert je aanvraag en controleert of je alle nodige documenten hebt. Je kan de aanvraag ook per e-mail of per brief doen.

Wat moet je meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Een uittreksel uit je strafregister. Dat kan je krijgen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats. Indien de aanvrager in Westerlo woont, wordt dit uittreksel door de milieudienst zelf opgevraagd.
  • Je vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken. De vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken' kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken.
  • Je verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aflevering van dit attest.

Wetgeving of reglement

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, beperkt de plaatsen waar kansspelen mogen uitgebaat worden tot drankgelegenheden en cafés (vergunning klasse C), speelautomaathallen of lunaparken (vergunning klasse B) en casino's (vergunning klasse A).

In drankgelegenheden en cafés (klasse C) zijn enkel bingotoestellen en zogenaamde one-balls toegelaten. Hiervan kunnen maximum twee toestellen per drankgelegenheid geëxploiteerd worden. Om een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie aan te vragen moet je een advies van de burgemeester kunnen voorleggen. Uit dat advies blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een drankgelegenheid is voldaan. Daarvoor heb je onder andere een 'vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken nodig'.

Zie ook

Meer info

Milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be - 014 53 91 70