Planologisch attest

Een overheid die een stedenbouwkundige vergunning verleent, baseert zich hierbij op de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Daardoor is het uitbreiden of herbouwen van een bedrijf niet altijd evident. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden wanneer het een loods wil bijbouwen op een aanpalende grond die in een andere bestemming ligt, of wanneer het een parking of toegangswegen wil aanleggen.

Soms kan het nuttig zijn om de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat een bepaald bedrijf haar ruimtelijke ambities kan realiseren. Maar dit kan enkel na een grondige evaluatie van de te verwachten ruimtelijke impact. Door een planologisch attest aan te vragen kan je, als bedrijf, een dergelijke evaluatie aanvragen.

Als je dossier ontvankelijk blijkt, krijg je op een redelijke termijn een planologisch attest waarin de bevoegde overheid (dit kan de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest zijn afhankelijk van de concrete situatie) zich uitspreekt over de ruimtelijke wenselijkheid van het plan dat je voorstelde.

Zie ook

Meer info

dienst ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be
014 53 91 60

www.ruimtelijkeordening.be