Restafvalcontainer

In de grijze restafvalcontainer kan je al je restafval kwijt.  Restafval is afval dat je niet kan meegeven met de ophalingen van de groene GFT-container, de ophaling van de PMD-zakken of de ophaling van papier en karton. Het restafval wordt om de twee weken op donderdag opgehaald. Je betaalt 0,22 euro per kilo afval dat je meegeeft.

Wat wel?

huisvuil - luiers - piepschuim - mest van kleine huisdieren - vuile verpakkingen van papier of karton - niet composteerbaar afval (mosselschelpen) - gloeilampen

Wat niet?

videobanden (containerpark) - gevaarlijke stoffen - bestrijdingsmiddelen (KGA) - munitie - vuurwapens - gasflessen

Zie ook...

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.iok.be/diftar