Retributie op administratieve prestaties

In dit retributiereglement vind je een overzicht van de bedragen die aangerekend worden voor het afleveren van kopies, agenda's van de gemeenteraad en vragenlijsten voor het verkrijgen van stedenbouwkundige inlichtingen. Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2013 en gepubliceerd op de website van de gemeente op 29 januari 2014

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, worden volgende retributies voor administratieve prestaties aangerekend:

Artikel 1§1 Het afleveren van 1 zwart-wit fotokopie/print, gemaakt voor zaken niet eigen aan de dienst.

 • op wit of recyclage papier met gewicht van max. 80 gr per m², met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4: 0,05 euro
  indien van eenzelfde origineel minimum tien fotokopies/prints worden genomen, wordt een gereduceerd tarief van 0,025 euro per kopie/print aangerekend
 • op wit of recyclage papier met gewicht van max. 80 gr per m², met afmetingen groter dan DIN A4: 0,10 euro
  indien van eenzelfde origineel minimum tien fotokopies/prints worden genomen, wordt een gereduceerd tarief van 0,05 euro per kopie/print aangerekend
 • op wit of recyclage papier met gewicht van meer dan 80 gr per m², met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4: 0,10 euro
 • op wit of recyclage papier met gewicht van meer dan 80 gr per m², met afmetingen groter dan DIN A4: 0,20 euro
 • op gekleurd papier: de bovenstaande tarieven per soort te vermeerderen met 0,025 euro per stuk voor het papier met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4 met 0,05 euro per stuk voor het papier met afmetingen groter dan DIN A4
 • recto-verso: de hierboven vermelde stukprijs voor het papier kleiner of gelijk aan DIN A4 te verhogen met 0,025 euro; voor het papier groter dan DIN A4 de hierboven vermelde stukprijs te verhogen met 0,05 euro
 • op transparant: 0,50 euro.

Artikel 1§2 Het afleveren van 1 kleuren fotokopie/print, gemaakt voor zaken niet eigen aan de dienst.

 • op wit papier met gewicht van max. 80 gr per m², met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4: 1,25 euro
 • op wit papier met gewicht van max. 80 gr per m², met afmetingen groter dan DIN A4: 2,50 euro
 • op wit papier met gewicht van meer dan 80 gr per m², met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4: 1,75 euro
 • op wit papier met gewicht van meer dan 80 gr per m², met afmetingen groter dan DIN A4: 3,50 euro
 • op gekleurd papier: de bovenstaande tarieven per soort te vermeerderen met 0,02 euro per stuk voor het papier met afmetingen kleiner of gelijk aan DIN A4; met 0,04 euro per stuk voor het papier met afmetingen groter dan DIN A4
 • op transparant: de bovenstaande tarieven te verhogen met 0,50 euro
 • op speciaal papier: de bovenstaande tarieven te verhogen met de papierprijs

Artikel 1§3. Papierbehandeling door kopietoestel, voor zaken niet eigen aan de dienst.

 • enkel nieten: 0,025 euro per exemplaar
 • dubbel nieten: 0,05 euro per exemplaar
 • vouwen van gekopieerde en in de rug geniete tijdschriften: 0,025 euro per exemplaar.

Artikel 1§4. Papierbehandeling met andere toestellen, voor zaken niet eigen aan de dienst.

 • enkel nieten: 0,05 euro per exemplaar
 • dubbel nieten: 0,10 euro per exemplaar
 • machinaal vouwen van enkelvoudige kopies, DIN A4, per 100 exemplaren of per gedeelte van 100 exemplaren: 0,25 euro
 • plaatsen van bindrug: 0,62 euro per exemplaar
 • plastificeren van documenten kleiner of gelijk aan DIN A4: 1 euro per exemplaar; groter dan DIN A4: 2 euro per exemplaar

Artikel 1§5

Het afleveren van een per post toegestuurd jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen: 5 euro per abonnement, verzendingskosten inbegrepen.

Artikel 1§6

Het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels: 20 euro voor een uittreksel uit het plannenregister, 20 euro voor een uittreksel uit het vergunningenregister en 20 euro voor bijkomende inlichtingen van stedenbouwkundige of milieutechnische aard (Vlarebo-activiteiten) - de tarieven gelden per perceel.

Artikel 2

De retributie wordt betaald bij de aanvraag. Particulieren en privé-instellingen die wensen dat de gevraagde documenten hun per post zouden worden toegestuurd, dienen het verschuldigde bedrag en de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken met uitzondering evenwel van de abonnees als bedoeld in artikel 1e).

Artikel 3

Indien het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren oplevert, zal dit reglement als definitief worden aanzien.

Zie ook

Meer info

kopiedienst gemeentehuis
kopiedienst@westerlo.be
014 53 92 44