Retributie op het aan huis hakselen van snoeihout

Van 1 oktober tot 30 april kan je bij de gemeente een hakselaar en bijhorend personeel inhuren om op aanvraag aan huis te hakselen. De retributie bedraagt 25 euro per begonnen kwartier. Het eerste half uur per jaar is gratis. Je kan de hakselaar reserveren bij het onthaal op het gemeentehuis. 

Elk gezin heeft ook elk jaar recht op een half uur gratis hakselen aan huis. Daarna betaal je per begonnen kwartier 25 euro. Het snoeihout mag maximum 15 centimeter dik zijn en moet je langs de openbare weg aanbieden. Het snoeihout dient deftig gestapeld te zijn (liefst met dikke kant naar de werkzijde gericht) en niet kris kras door mekaar of machinaal bijeen geduwd. Grassen, bamboe, bramen en slingerplanten zijn niet toegelaten. Het is niet toegelaten om aanvragen van meerdere tuinen te groeperen. De hakseldienst is enkel bedoeld voor het hakselen van snoeihout uit tuinen, niet voor het opruimen van percelen (bouw)grond.

Voor het gratis hakselen aan huis kan je een afspraak maken via het onthaal op het gemeentehuis.

Het retributiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2017 en gepubliceerd op deze website op 26 juni 2017.

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2013 houdende de retributie op het aan huis hakselen van snoeihout voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 worden ingetrokken.

Met ingang van 1 juli 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie geheven op het, op verzoek, aan huis hakselen van snoeihout.

Artikel 2

Hakselbeurten kunnen aangevraagd worden tussen 1 oktober en 30 april. Voor 2017 wordt de periode verlengd tot en met 30 juni. Alle aanvragen die gebeuren tot 30 juni gebeuren volgens de voorwaarden van het huidige reglement.

Artikel 3

Er mag maximaal 1 hakselbeurt per jaar aangevraagd worden per gezin.

Artikel 4

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 25 euro per kwart uur, te betalen per begonnen kwart uur.

Artikel 5

Vrijstelling van retributie wordt verleend voor 1 maal een half uur hakselen per aanslagjaar per gezin.

Gezin wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling vervat in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 en de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister van 7 oktober 1992.

Artikel 6

Aanvragen worden niet gebundeld. Elk perceel vraagt zijn eigen hakselbeurt aan. Het hout is afkomstig uit de tuin van de aanvrager.

Artikel 7

Voor onbebouwde percelen met een geldige bouwvergunning kan de bouwheer 1 hakselbeurt per jaar aanvragen voor hout dat afkomstig is van het perceel.

Artikel 8

Het snoeihout dient aangeboden te worden:

  • vooraan aan de weg op eigen perceel langs de openbare weg
  • deftig gestapeld los of in bussels
  • met een maximale doorsnede van 15 centimeter
  • langs de openbare weg

Valt niet onder snoeihout: grassen, bamboe, slingerplanten, haagscheersel, stronken en wortels.

Artikel 9

De retributie is verschuldigd door de persoon die de werken aanvraagt.

Artikel 10

De retributie is eisbaar bij beƫindiging van de werken tegen afgifte van een kwijtschrift dat op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet vertoond worden.

Artikel 11

Indien het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren oplevert, zal dit reglement als definitief aanzien worden.

Zie ook

Meer info

Onthaal gemeentehuis
info@westerlo.be
014 54 75 75