Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

Voor het aanleggen van kabels, leidingen en buizen voor telecommunicatie, radiodistributie, kabeltelevisie, datatransmissie en nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit, brandstof en water op het openbaar domein is de eigenaar van die nutsvoorziening een retributie verschuldigd van 2,17 euro per dag per lopende meter voor werken in rijwegen, 1,63 euro voor werken in stoepen en 0,98 euro in aardewegen.