Retributie werken openbaar domein

In dit retributiereglement staan de tarieven die men verschuldigd is voor het laten verlagen van boordstenen, het inbuizen van baangrachten, het aanleggen van nieuwe opritten, de heraanleg van stoepen, het bouwen van controleputjes voor de riolering en het afvoeren van grond bij het maken van opritten.