Rijksregisternummer

Het Rijksregisternummer is een unieke gebruikersidentificatie verbonden met elke burger ingeschreven in BelgiĆ«. Het hergebruik van een identificatienummer dat reeds eerder werd toegekend, wordt volledig uitgesloten.

Waar kan ik het vinden?

Het rijksregisternummer staat vermeld op je SIS-kaart. Het is het nummer bovenaan rechts. Het rijksregisternummer is ook een gegeven op je eID of EVK (elektronische vreemdelingenkaart).

Hoe is het samengesteld?

Het rijksregisternummer (RN) bestaat uit 11 cijfers volgens een bepaalde structuur.

  • eerste 6 cijfers = geboortedatum volgens het formaat JJMMDD
  • volgende 3 cijfers = dagteller van de geboorten: oneven voor mannen, even voor vrouwen 
  • laatste 2 cijfers = controlenummer

Controle

Het controlenummer wordt berekend door het getal van negen cijfers, dat gevormd wordt door de aaneenschakeling van de geboortedatum en het reeksnummer, te delen door 97. De rest van deze deling wordt van 97 afgetrokken. Het verschil is het controlenummer.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be 
014 53 91 30