Riolering aansluiten, afsluiten of afkoppelen

Bij aansluiting van je privéwaterafvoer op de riolering moet je die voor de eerste ingebruikname laten keuren. Die keuring kan gebeuren door Pidpa of door privékeurders. Voor bijkomend advies kan je altijd terecht bij de technische dienst op het gemeentehuis.

De verplichte keuring geldt bij de aansluiting op het rioleringsstelsel van een nieuwbouw, bij een eerste aansluiting van een bestaande woning, bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater en op verzoek van de gemeente na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein is een keuring verplicht.

Voor een aansluiting, afsluiting of afkoppeling van je riolering kan je terecht bij de technische dienst op het gemeentehuis. Bij de aflevering van je bouwvergunning krijg je van de gemeente altijd een stappenplan met meer info en de richtlijnen voor deze keuring.

Zie ook

Meer info

technische dienst gemeentehuis
dirk.verstrepen@westerlo.be
014 53 91 44