Ruimtelijk structuurplan

In een ruimtelijk structuurplan geven de gemeenten, de provincies en het Vlaams gewest aan wat de klemtonen en doelstellingen zijn van het ruimtelijk beleid dat zij willen voeren. Een structuurplan is eigenlijk een wetenschappelijk onderbouwde visie op het ruimtelijk beleid. Op basis van een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en een aantal wetenschappelijke prognoses en behoefteberekeningen, wordt een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke structuur: hoe willen we dat onze ruimte er binnen een aantal jaar zal uitzien? Ruimtelijke structuurplannen zijn dus in het leven geroepen om een samenhangend ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Elke concrete bestemmingswijziging moet passen in de visie van het ruimtelijk structuurplan, en zo bijdragen aan de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur.

De Vlaamse overheid heeft sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 2004 hebben alle provincies een provinciaal ruimtelijk structuurplan. De gemeenteraad keurde het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Westerlo goed in 2006.

gewestplansectoraal-juridisch
gewestplansectoraal-juridisch
 Westerlo, fysisch systeem macroniveau
fysisch systeemmacroniveau
bestaande natuurlijke elementenbestaande natuurlijke structuren
bestaande natuurlijke elementenbestaande natuurlijke structuren
bestaande landschappelijke structurenbestaande agrarische structuren
bestaande landschappelijke structuurbestaande agrarische structuren
bestaande nederzettingsstructuurbestaande economische structuur
bestaande nederzettingsstructuurbestaande economische structuur
bestaande verkeersstructuurbestaande fietsvoorzieningen
bestaande verkeersstructuurbestaande fietsvoorzieningen
bestaande recreatieve structuursynthese bestaande structuur
bestaande recreatieve structuursynthese bestaande structuur
knelpuntenkwaliteiten en kansen
knelpuntenkwaliteiten en kansen
gewenste natuurlijke structuurgewenste landschappelijke structuur
gewenste natuurlijke structuurgewenste landschappelijke structuur
gewenste agrarische structuurwoningprogrammatie
gewenste agrarische structuurwoningprogrammatie
gewenste economische structuurgewenste verkeersstructuur
gewenste economische structuurgewenste verkeersstructuur
kwetsbare gebieden
gewenste recreatieve structuurkwetsbare gebieden
synthese gewenste structuur 
synthese gewenste structuur 

 

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
ruimtelijk structuurplan2.26 MB