Snelheidszones

In heel de gemeente gelden drie snelheidsregimes: 30, 50 en 70 kilometer per uur. Die snelheidszones zijn aangeduid met zoneborden.

In de omgeving van de scholen bedraagt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Op sommige plaatsen zoals op de Merodedreef is die snelheidsbeperking variabel. Ook in de Bessenwijk achter het gemeentehuis is er een zone 30.

In de bebouwde kom mag je niet harder dan 50 kilometer per uur. Ook in dichtbebouwde straten buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 50. Zulke straten grenzen in de praktijk meestal aan de bebouwde kom. Het is dus best mogelijk dat je aan het einde van de bebouwde kom een bord ziet dat zegt dat je vanaf daar ook maar 50 kilometer per uur mag rijden. Het bord bebouwde kom geeft immers meer aan dan alleen maar de maximumsnelheid.

In alle andere straten van de gemeente geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Er zijn twee uitzonderingen: de E313 autosnelweg waar je uiteraard 120 kilometer per uur mag rijden en de N19 Grote Steenweg tussen Geel Punt en Zammel waar de snelheidsbeperking 90 kilometer per uur bedraagt.

Door de zoneaanduidingen zijn er niet meer achter elke hoek verkeersborden nodig om de snelheid aan te geven. Het enige wat je moet onthouden is in welke zone je zit en... dat je zeker niet harder dan 70 rijdt!

Zie ook

Meer info

technische dienst gemeentehuis
mobiliteitsambtenaar Sabine Schauwers
sabine.schauwers@westerlo.be
014 53 91 43