Stedenbouwkundige vergunning

Je wil gaan bouwen of verbouwen? Dan moet je voor je begint nagaan of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming van de gemeente om te mogen bouwen of verbouwen.

Je kan een stedenbouwkundige vergunning ook online aanvragen en opvolgen via www.omgevingsloket.be.

Wanneer heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Als algemene regel geldt dat je voor handelingen of werken, zoals bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van een constructie, een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Ook voor bijvoorbeeld het vellen van bomen met bepaalde afmetingen en/of op een bepaalde locatie en het aanmerkelijk wijzigen van het reliĆ«f heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Wanneer heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig?

Op de verplichting tot het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning gelden een aantal uitzonderingen voor een aantal eenvoudige handelingen of werken. Die lijst is sinds 1 december 2010 grondig uitgebreid:

  • In sommige gevallen volstaat een melding in plaats van een stedenbouwkundige vergunning
  • In andere gevallen geldt de zogenaamde vrijstelling en is zelfs helemaal geen stedenbouwkundige vergunning of melding noodzakelijk

Samenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Een belangrijk element bij de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is de al dan niet verplichte tussenkomst van een architect. Voor aanvragen vrijgesteld van de medewerking van een architect volstaat een 'eenvoudige dossiersamenstelling'. Voor aanvragen met medewerking van een architect is een 'uitgebreide dossiersamenstelling' nodig. Technische werken en terreinaanlegwerken vormen een afzonderlijke categorie waarvoor nog een andere dossiersamenstelling vereist is. Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeordening.be.

Prijs

De stedenbouwkundige vergunning is gratis.

Zie ook

Meer info

dienst ruimtelijke ordening eerste verdieping gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be
014 53 91 60

www.omgevingsloket.be

www.ruimtelijkeordening.be

www.bouwenenwonen.be