Stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit

In de stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2018) staan de minimumnormen waaraan nieuwe woningen in Westerlo moeten voldoen. Het gaat daarbij over het soort kamers in een woning, de grootte van de woning en de buitenruimte, de hoogte van plafonds, de inval van daglicht en het aantal parkeerplaatsen. Je kan de verordening hieronder nalezen. Je vindt er ook een ontwerp van motiveringsnota in om eventuele afwijkingen aan te vragen.

De verordening verscheen op 12 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad en is in werking vanaf 22 juni 2018.

  • Welke ruimten moet een woning hebben?
  • Oppervlaktenormen voor woningen
  • Plafondhoogtes
  • Daglichtnormen
  • Zicht naar buiten
  • Oppervlaktenormen voor buitenruimten
  • Parkeerplaatsen
  • Fietsstalplaatsen

Zie ook

Meer info