Strooiplan

De strooidiensten van de gemeente houden in de winter de gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij. Met twee strooiwagens met sneeuwschaven staan ze dag en nacht paraat. Voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de gemeentewegen geldt er een algemeen strooiplan met twee verschillende fasen. 

Op de gewestwegen Olenseweg (N152), Grote Steenweg (N19) en de Merodedreef (N19) zorgt de Vlaamse overheid voor de gladheidbestrijdingen. Het strooien gebeurt volgens een algemeen strooiplan voor normale winterse omstandigheden.

Fase 1 belangrijke gemeentewegen en -fietspaden

Eerst worden de belangrijkste en drukste gemeentewegen en -fietspaden verkeersveilig gemaakt. Daarbij houdt men rekening met de functie van de weg en de woondichtheid en wordt er getracht dat bijna niemand meer dan een kilometer moet rijden om op een grotere sneeuwvrije weg te geraken. In deze eerste meest dringende fase worden dus de grote verbindingswegen, fietspaden en de omgeving van rusthuizen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Op schooldagen horen ook de schoolomgevingen daarbij.

 • Straten in fase 1 ronde 1: Oevelse dreef - Bosstraat - Tongerlostraat - Oeveldorp - Lindenstraat - Nijverheidsstraat - Bell Telephonelaan - Heieinde - Loofven - Gemeentestraat - Moleneinde - Moestoemaat - Van Doornelaan - Tolhuis - Lange Nieuwstraat - Meulemanslaan - Geneinde - Jagersweg - Godfried Hermansstraat - Pappotstraat - Ter Voort - Stijn Streuvelsstraat - Nieuwebaan - Kloosterstraat - Oosterwijk - De Roos - Emiel Stalmanslaan - Kerkhofstraat - Schaapstraat - Schuurveldstraat - Mechelsestraat

 • Straten in fase 1 ronde 2: Langstraat - Tongerlodorp - Abdijstraat - Meulemanslaan - Boerenkrijglaan - Spikdorenveld - Veiligheidscentrum - Polderstraat -> Grote Markt - Sint-Lambertusstraat - Kaaibeeksedijk - Verlorenkost - E.J. Van Gansenstraat - P.E. Peetersstraat - Vismarkt - Hoveniersstraat - Bistplein - Guldensporenlaan - Denis Voetsstraat - Nieuwstraat - Koning Leopoldlaan - Asberg - Jaak Lemmenslaan - Gevaertlaan - Heultjedorp - August Cannaertsstraat - Lossing - Industrieweg - Schoolstraat - Vinkenstraat - Gravin De Merodestraat - Hoog Heultje - Hulshoutsesteenweg - Stippelberg - Bergveld - Smissenhoekstraat - Gooreinde - Overwijs - Heksenbrug

Fase 2 minder drukke wegen

Als de gemeentewegen en fietspaden van de eerste fase verkeersveilig zijn, worden de iets minder drukke wegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dat is de tweede fase van het gemeentelijk strooiplan.

 • Fase 2 ronde 1: Reigerstraat - Blokstraat - Drie Engelenstraat - Leistraat - Zandvoort - Wimpstraat - Aarthof - Geelse straat - de Trannoyplein - Goorken - Rodekruisstraat - Ambachtstraat - Overwijs - Gooreinde - Zandstraat - Kruisstraat - Zoerleberg - Leeuwerikenveld - Aspergevelden - Smissenhoekstraat - Zoerledorp - Oude Zoerlebaan - Oude Westmeerbeekseweg - Pastorijstraat - Kathovestraat - Duivengracht - Renderstraat - De Hand - Gelendel - Slachterijstraat - Ernest Claesstraat - Groenstraat - Zagerijstraat - Kloosterstraat - Strateneinde - Bochtestraat - Veldstraat - Leemstraat - Torendreef
 • Fase 2 ronde 2: Lelielaan - Nachtegaalstraat - Joris Van Geelstraat  - Dumpelstraat - Ilse Velden - De Reid - Busselen - Zwarte Braak - Britselaan - Kamp C - Zone Reme - Schuurveldstraat - Kerkhofstraat - Ilsestraat - Bijstraat - Prior Backxlaan - Trienenkant - Dennenstraat - Neurusstraat - Pottatenhuizen - Bosstraat - Heidestraat - Zandvoort - Moestoemaat - Mostdonk - Wimpstraat - Voorteinde - Molenwijk  - Kapelstraat

Andere straten

Op andere, kleinere wegen met weinig doorrijdend verkeer en kleine woondichtheid worden in principe niet gestrooid. Dat heeft trouwens niet zo veel zin. Strooizout werkt alleen als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.

Extreme weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden of zouttekorten geldt er een prioritair strooiplan. Dat wil zeggen dat alleen de de prioritaire wegen (fase 1) sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden.

 • Is er nog niet in jouw straat gestrooid?
  Dan moet je nog even wachten. Nadat de belangrijkste wegen sneeuwvrij gemaakt zijn, staan ook de andere gemeentewegen op het strooiplan. De strooidiensten moeten eerst de prioritaire wegen (fase 1) verkeersveilig maken en pas daarna de wegen van fase 2. Op kleinere wegen met weinig doorrijdend verkeer en kleine woondichtheid worden in principe niet gestrooid
 • Waarom wordt er in sommige straten niet gestrooid?
  Het heeft geen zin om zout te strooien in straten waar weinig doorrijdend verkeer is zoals woonwijken en doodlopende straten. Strooizout werkt alleen als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.
 • Waar kan ik strooizout kopen?
  Op het IOK-containerpark in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo kan je strooizout kopen. Een zak van 25 kilogram kost 3,75 euro.
 • Wat met de stoep voor mijn woning?
  Elke inwoner is verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de stoep voor zijn woning. In appartementen moeten de bewoners van de benedenverdieping de sneeuw ruimen. Je mag de sneeuw van je oprit ook niet op de stoep, het fietspad of de straat gooien. Dat staat allemaal zo in het politiereglement en kan dus gesanctioneerd worden.
 • Gevaarlijke situatie opgemerkt aan een druk punt?
  Merk je toch nog ergens een gevaarlijke situatie op bijvoorbeeld een druk verkeerspunt of aan een school? Laat het weten op het e-loket meldpunt.