Subsidie kadervorming voor jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging

Jongeren tussen 16 en 25 jaar die in hun vrije tijd vorming volgen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de gemeente. Vorming die leidt tot een erkend attest (bijvoorbeeld van animator in het jeugdwerk) of over de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, wordt voor 75 procent terugbetaald, met een maximum 150 euro per persoon per kalenderjaar. Andere vorming geeft recht op een subsidie van 50 procent, met een maximum van 150 euro per persoon per kalenderjaar.

Vraag je subsidie zo snel mogelijk aan na afloop van de vorming bij de jeugddienst op het gemeentehuis.

Zie ook

Meer info

jeugddienst gemeentehuis
annelies.van.de.wouwer@westerlo.be
014 53 92 08