Subsidie voor gebruik Sporthal De Beeltjens door secundaire scholen

Dit subsidiereglement wil de secundaire scholen van Westerlo ondersteunen bij hun inspanningen om sport te promoten en meer jongeren aan het sporten te krijgen. 

Meer info

sportdienst Sportpark De Beeltjens
sport@westerlo.be - 014 53 92 10