Tongelse Dorpsfeesten

Jaarlijks vindt het Tongels Dorpsfeest plaats in het centrum van Tongerlo begin mei. De 250 meter lange dorpsstraat wordt gedurende zaterdag en zondag verkeersvrij gemaakt. Middenstanders en verenigingen staan naast elkaar en baten er een eet- of drankstand uit. Aan beide uiteinden van het dorp staan twee grote podia. De feesttent waar de jeugdfuif plaatsvindt ligt op een braakliggend stuk grond dat aansluit aan Tongerlodorp.

Zie ook

Meer info

www.tongerloleeft.be