Vakantiebrochures

Elke schoolvakantie organiseert de gemeente activiteiten voor kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar. In onze vakantiebrochures vind je een overzicht van de activiteiten: speelpleinwerking, sportkampen voor kleuters en kinderen van de lagere school, activiteiten van de Kinderclub, de jeugddienst en de cultuurdienst. De vakantiebrochure wordt ongeveer een maand voor de schoolvakantie op school bedeeld of vind je op het gemeentehuis, in de bibliotheek, bij Toerisme Westerlo en bij de Kinderclub.

Zie ook

Meer info

communicatiedienst gemeentehuis
info@westerlo.be
014 53 92 40