Verhuizen naar Westerlo

Als je verhuist naar Westerlo, dan moet je je nieuw adres binnen de 8 dagen aan de dienst burgerzaken laten weten. De wijkagent komt vaststellen of je werkelijk op het gemelde adres verblijft. Vanaf de datum van deze vaststelling woon je officieel op het nieuwe adres. Je meldt je eigen adreswijziging. De referentiepersoon van het gezin (vroeger het gezinshoofd genoemd) kan ook de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen.

Waar kan je je adreswijziging doorgeven?

Verder verloop

Na de aangifte van je adreswijziging volgt er een politiecontrole. De wijkagent komt langs om vast te stellen of je wel degelijk op het aangegeven adres woont. Na het bezoek van de wijkagent moet je je een tweetal weken later terug aanbieden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis zodat het adres op je identiteitskaart kan aangepast worden.

Meenemen

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning met bijhorende pin- en pukcodes. Als je de codes verloren bent kan je steeds nieuwe codes aanvragen bij de dienst burgerzaken.
  • inschrijvingsboekje motorvoertuig

Prijs

gratis

Zie ook

Meer info