Verhuizen uit Westerlo

Als je uit Westerlo naar een andere gemeente verhuist, dan moet je dit enkel laten weten in de gemeente waarnaar je verhuist.

Zie ook

Meer info

website rijksregister www.ibz.rrn.fgov.be

de dienst burgerzaken of bevolking van je nieuwe woonplaats