Verlies of diefstal identiteitskaart

Bij diefstal of verlies bel je naar DOCSTOP op het gratis nummer 00800 21 23 21 23. Vanuit het buitenland gebruik je het nummer +32 25 18 21 23. Dat is een betalend nummer. Je moet persoonlijk aangifte doen van de diefstal van je identiteitskaart bij een politiekantoor naar keuze, doch bij voorkeur in Westerlo. Probeer contact op te nemen met de helpdesk die de certificaten opschort (02 518 21 17). De politie faxt naar de helpdesk van het Rijksregister om de certificaten te schorsen en levert een attest van verlies of diefstal af. Die schorsing wordt zeven dagen na de aangifte omgezet in een onherroepelijke vernietiging. Bij verlies moet je geen aangifte doen bij de politie.

Teruggevonden

Indien de verloren of gestolen identiteitskaart binnen de zeven dagen teruggevonden wordt, dan moet je de dienst burgerzaken van je woonplaats daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Na die termijn zijn de certificaten definitief en onherroepelijk vernietigd en moet je een nieuwe kaart aanvragen.

Niet teruggevonden

Indien de kaart niet wordt teruggevonden na zeven dagen, kom je naar de dienst burgerzaken op het gemeentehuis om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be 
014 53 91 30