Verlies of diefstal rijbewijs

Bij verlies of diefstal van je (voorlopig) rijbewijs, moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Het bewijs van verlies is geen rijbewijs. Na de aangifte moet je met het verliesattest een duplicaat van het (voorlopig) rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
 014 53 91 30