Voorlopige identiteitskaart

Als je direct naar het buitenland moet vertrekken maar je bent je identiteitskaart kwijt of de kaart is gestolen, dan kan je onmiddellijk een voorlopige identiteitskaart krijgen. Deze regeling is alleen van toepassing als:

  • je naar een land gaat waar geen reispaspoort of visum vereist is
  • je geen tijd meer hebt om gebruik te maken van de versnelde procedure

Je kan de voorlopige identiteitskaart aanvragen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig en is alleen bruikbaar om je identiteit in het buitenland aan te tonen. Ze wordt gratis uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken.

Om een voorlopige identiteitskaart te krijgen moet je de volgende documenten hebben:

  • een bewijs van verlies of vernietiging van je identiteitskaart
  • een recente pasfoto
  • een aanvraag voor een tijdelijke identiteitskaart, afgeleverd door de dienst burgerzaken van de gemeente van je hoofdverblijfplaats

Prijs

gratis

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be 
014 53 91 30